ClickCease

เป็นพาร์ทเนอร์กับ Qashier

Qashier Partner Program ช่วยให้พาร์ทเนอร์มีรายได้เพิ่มขึ้น ขยายตลาดและรับข้อเสนอที่มากขึ้น ผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์ของ Qashier คุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำลูกค้าและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับเครือข่าย SMEs ของเรา

ได้รับและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร้านค้าที่คุณแนะนำได้มากขึ้นผ่านโปรแกรมการแนะนำ Qashier

เหมาะสำหรับผู้จัดจำหน่ายด้านซอฟแวร์ ผู้จัดจำหน่าย  หรือ ตัวแทนทางการค้า ที่ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร ด้วยการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Qashier เพื่อแนะนำระบบการจัดการการขายหน้าร้านที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและได้รับค่าตอบแทนสำหรับทุกการเลือกใช้ Qashier

โปรแกรมการแนะนำ Qashier

แนะนำลูกค้าให้ Qashier และรับค่าตอบแทน – ง่ายๆ แค่นั้นเลย!

แนะนำลูกค้า

รับค่าตอบแทน

ทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น

สมัครตอนนี้เพื่อเป็นหุ้นส่วนกับ Qashier

เหมาะสมสำหรับบุคคลหรือบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดร้านค้าปลีก/ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมโปรแกรมที่เราแนะนำ โดยไม่มีค่าค่าใช้จ่าย